Kokouspäätöksiä

Kerhon kevätkokous pidettiin Cantina Pannuhuoneella 12.3.2020.

Hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.
Keskusteltiin 2020 vuoden toiminnan painopisteisteistä ja yhdistyksen asioista.
Suunnitellut aktiviteetit jouduimme koronaviruksen vuoksi perumaan/siirtämään. 
Hyvää kesää kaikille, palaamme asiaan syksyn puolella, mikäli mahdollista.

PRO Seniorit Yhdistyksen vuosikokous oli Tampereella 25.5.2021. Paikalla oli n. 40 edustajaa eri kerhoista, joista 3 Häme-kerhosta. ( koronan vuoksi oli suositus, että jokaisesta kerhosta osallistuu max 3 henkilöä )
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Leena Uusitalo. Hallituksen erovuoroiset, 3 jäsentä, valittiin jatkamaan seuraavat 2 vuotta.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilipäätös. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuu vapaus. Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja budjetti. 

Vuoden 2020 syyskokous pidettiin Cantina Pannuhuoneella 12.11.2020.
Valittiin puheenjohtaja, toimikunta ja toiminnantarkastajat vuodelle 2021. Päätettiin myös budjetista ja toimintasuunnitelmasta. Kokous antoi toimikunnalle tehtäväksi toteuttaa toimintasuunnitelmaa koronarajoitusten sallimissa rajoissa. 

Häme-Kerhon vuosikokous oli 20.3.2019 Ravintola Seiskalla. Paikalla oli 14 osallistujaa.
Kokousasioina hyväksyttiin edellisvuoden toiminta- ja tilikertomus, sekä myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus.
Hyväksyttiin myös muutama pieni muutos kerhon mallisääntöihin.
Keskusteltiin tämän vuoden toiminnan painopisteistä ja toiveista, mitä toimikunta voisi järjestää.
Päätettiin, että kerhon pilkkikisat ovat 29.3.2019 Vanamajalla Vanajanselän jäällä.

Häme-Kerhon syyskokous pidettiin 20.11.2018 Hämeenlinnan Toimihenkilöt Pro ry:n toimistolla.
Valittiin 2019 puheenjohtajaksi Hannu Hakala ja sihteeriksi Leena Röksä.
Toimikuntaan valittiin Marjut Mäntylä, Juhani Hakala ja Matti Saarinen.

Hyväksyttiin alustava toimintasuunnitelma, jota toimikunta lähtee työstämään ja toteuttamaan.
Talous perustuu Pro Seniorit ry:ltä saatavaan avustukseen, osallistumismaksuihin ja jäsenistöltä kerättävään vapaaehtoiseen 10€ kannatusmaksuun. Palataan asiaan.
Tiedotus hoidetaan kerhon nettisivujen kautta ja sähköpostilla. Kerhon yli 160:ltä jäseneltä puuttuu sähköpostiosoite. Toimikunta lähettää tekstiviestin niille, joden puhelinnumero on tiedossa. Muiden puhelinnumero koitetaan selvittää ja lähettää kysely mahdollisesta e-mail osoitteesta.
Päätettiin lisäksi, että kerho pitää syys- ja kevätkokouksen mallin yleisinä kokouksina.
Yritetään saada yhteyttä muutamaan aktiiviseen henkilöön Riihimäen ja Forssan talousalueella, jotta saisimme alueen jäsenistön mukaan toimintaan. Alueen jäsenet lisätään sähköpostitiedotuksen piiriin.